Luontotyypit

Hanhikiven alue on lähes kokonaan uhanalaisten luontotyyppien kattama. Alueen luonnonympäristössä näkyy leimaa-antavasti maan kohoaminen. Niemen luonto muuttuu paljastuneesta merenpohjasta vyöhykkeittäin merenrantaniityiksi, pensaikoiksi, lehdoiksi ja lopulta monien vaiheiden jälkeen keskellä niemeä havupuumetsiksi. Alueella esiintyy myös useita maankohoamisrannikolle tyypillisiä fladoja ja kluuvijärviä, jotka ovat äärimmäisen uhanalaisia.

Hanhikiven alueen äärimmäisen uhanalaiset luontotyypit (CR)

Hanhikiven alueen erittäin uhanalaiset luontotyypit (EN)

 • Itämeren hiekkarannat
 • Rannikon lehtomaiset kuusikot
 • Rannikon tuoreen kankaan kuusikot
 • Rannikon kuivan kankaan kuusikot
 • Rannikon murtovesivaikutteiset vedet: kluuvit
 • Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat

Lisäksi yli 15 vaarantunutta tai silmälläpidettävää luontotyyppiä.

EU:n luontodirektiivin luontotyypeistä Hanhikivellä esiintyvät mm.

 • Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät
 • Itämeren kivikkorannat
 • Itämeren hiekkarannat
 • Kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit
 • Lehdot
 • Rannikon laguunit
 • Maankohoamisrannikon flada–kluuvi -kehityssarjat
 • Itämeren boreaaliset rantaniityt
 • Kasvipeitteiset merenrantakalliot
 • Metsäluhdat
 • Vaihettumissuot ja rantasuot