Maankohoamisrannikon luonnon arvokohde

Hanhikiven niemi on yksi Suomen merkittävimpiä äärimmäisen uhanalaisen maankohoamisrannikon luontotyypin kohteita. Hanhikivestä tekee kohteena erityisen edustavan alueen laajuus, yhtenäisyys, luonnontilaisuus. Arvoa nostavat entisestään alueen muut huomattavat suojeluarvot kuten lukuisat lakisääteisesti suojellut luontotyypit ja perinnemaisemat, useat yksityiset luonnonsuojelualueet sekä Natura 2000 -alue, joka kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Yksi Euroopan uhanalaisimmista luontotyypeistä

Maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat on yksi Suomen ja koko Euroopan uhanalaisimmista luontotyypeistä. Kokonaisia kehityssarjoja ei juurikaan ole enää jäljellä. Hanhikivellä vallitseva luontotyyppi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) ja EU:n luontodirektiivissä ensisijaisesti suojeltavaksi. Suojelun kannalta erityisen tärkeitä ovat merkittäviä luontoarvoja sisältävät laajat, luonnontilaisena ja pirstoutumattomana säilyneet kohteet.

Hanhikiven luontotyyppien kartoitus osoittaa, että Hanhikiven alue on aivan omaa luokkaansa uhanalaisten luontotyyppien monipuolisuudessa. Lähes koko niemen alue on tällaisten luontotyyppien kattama. Tämän lisäksi koko niemi edustaa uhanalaisimpiin luontotyyppeihimme kuuluvaa maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat -luontotyyppiä.
– Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus 11/2009

Suomi kantaa maankohoamisrannikon metsien kehityssarjojen säilymisestä kansainvälistä erityisvastuuta. Perämeren rannat ovat Suomen maankohoamisrannikon suojelun avainaluetta.

Maankohoamisrannikolla maa on vallannut mereltä tilaa jääkaudesta lähtien. Perämeren rannikolla maa nousee erityisen nopeasti, noin 7–8 mm vuodessa. Ilmiö on ainutlaatuinen maailmassa.

Tyrnit - maankohoamisrannikon pioneerikasvi

Vitamiinipitoinen tyrni on tyypillinen maankohoamisrannikon pioneerikasvi, joka on sopeutunut valtaamaan rantojen paljaan maan nopeasti. Tyrni kasvaa luonnonvaraisena myös Hanhikivessä. Kuva: Vuokko Moisala