Muuttolinnusto

Lintujen päämuuttoreitillä sijaitseva Hanhikiven niemi on valtakunnallisesti merkittävä lintualue. Sen kautta kulkevat muuttajamäärät ovat poikkeuksellisen suuria, ja monen lintulajin kohdalla tiettävästi suurempia kuin missään muualla Suomessa.

Erityisen runsaana esiintyvät esimerkiksi monet kahlaajalajit, metsähanhi, merihanhi, kurki, päiväpetolinnut sekä laulujoutsen, jonka muuttajamäärän on laskettu olevan keväisin yli 10 000, syksyisin yli 15 000 yksilöä.

Yli 200 havaittua lintulajia

Alueella on tavattu suuri joukko harvinaisuuksia, mm. pilkkaniska, amerikanhaapana, amerikantavi, ruostesorsa, isovesipääsky, taigakirvinen ja kashmirinuunilintu. Hanhikivenniemen eteläreunalla sijaitseva Tankokarin lintutorni on yksi maakunnan tunnetuimmista muutonseurantapaikoista ja on sijoittunut vuosittain Birdlife Suomen Tornien Taistossa kärkisijoille.

Lue lisää Tankokarin lintutornista ja muutonseurannasta

Takarannan lintualue

Hanhikivenniemen pohjoisranta, Takaranta, on valtakunnallisesti arvokas muutonaikainen ruokailu- ja lepäilyalue vesi- ja rantalintulajeille. Vesilintujen kerääntymät ovat parhaimmillaan keväisin 3000–4000 yksilöä, syksyisin 1000–2000 yksilöä.

Runsaslukuisimpia lajeja ovat sinisorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, tukkasotka ja telkkä. Joutsenten kerääntymä on keväisin 300 ja syksyisin 500 yksilöä. Kahlaajia alueella on lepäillyt parhaillaan yli 2000 yksilöä.

Kesällä Takarannalle saapuvat sulkasatonsa ajaksi lähialueilla pesineet merihanhet poikasineen. Viime vuosina niitä on ollut yli
200 yksilöä.