Växtarter

Den hotade Bottenviksvivan växer påstränderna Takaranta och Lipinlahti och förekommer i EU-området bara i Finland. Bild: Vuokko Moisala

Över 250 växtarter

Hanhikiviområdet uppvisar stor variation och en värdefull flora. I strandlundarna växer bl.a. rödblära, hässlebrodd, trollbär och lundstjärnblomma. Rara arter i området är bl.a. strandvial, Bottenvikens ögontröst, strandstarr, ormtunga samt flera nateväxter, t.ex. uddnate och slidnate.

Hotade och skyddade växtarter

  • Bottenviksmalört, akut hotad, fridlyst
  • Bred hästsvans, starkt hotad, fridlyst
  • Bottenviksviva sårbar, fridlyst
  • Höstlåsbräken, hänsynskrävande
  • Gul svärdlilja, fridlyst