Geologia

Hanhikiven niemen kallioperä muodostuu omasta liuskevyöhykkeestä, noin 5 km²:n laajuisesta Hanhikiven konglomeraatista. Verrattain paksu konglomeraattiesiintymä on suurelta osaltaan voimakkaasti liuskeutunutta ja sisältää pääasiassa vulkaanisia ja subvulkaanisia palloja. Liuskevyöhyke jatkuu meren alle ja rajoittuu maan puolella gabrodioriittiin.

Konglomeraatti on peräisin svekofenniseltä ajalta ja se on muodostunut kiviaineksesta, joka on iskostunut hienoaineksen kanssa tiiviiksi sedimenttikerrostumiksi. Kerrostumat muokkautuivat nykyisenlaiseksi konglomeraattiliuskemuodostumaksi myöhemmin, ilmeisesti noin  1900-1800 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneen svekofennisen orogenian eli vuorijonopoimutusprosessin aikana.

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Hanhikiven niemellä sijaitsee noin 220 hehtaarin laajuinen valtakunnallisesti arvokas kallioalue. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue on geologisesti hyvin merkittävä ja maisemallisestikin merkittävä.

Hanhikiven rantakalliot

Hanhikiven kallioissa on monenlaisia juovia: liuskevyöhykkeen poimuttumisessa syntyneitä, metamorfoosin synnyttämää suonigneissiä sekä mannerjäätikön liikkeiden aiheuttamia uurteita. Niemen rantakalliot ovatkin oiva retkikohde – ja alue onkin toiminut mm. valtakunnallisen geologian päivän retkikohteena. Kuva: Heidi Kauppila.