Muut eläimet

Kalat

Hanhikiven vesialueilla on merkittäviä kutu- ja poikasalueita mm. karisiialle, maivalle ja silakalle. Niemen kärjen vesillä on potentiaalinen kutualue myös äärimmäisen uhanalaiselle, sukupuuton partaalla olevalle meriharjukselle.

Viitasammakko

Hanhikiven alueen kosteikoilla esiintyy viitasammakkoa (Rana arvalis), joka on yksi EU:ssa tiukasti suojelluista lajeista.