Kasvisto

Maankohoamisrannikon niemenä Hanhikiven alueella esiintyy hyvin monimuotoisesti erilaisia elinympäristöjä. Keskellä luontotyyppien ja erilaisten elinympäristöjen mosaiikkimaista kirjoa esiintyy arvokas kasvisto: yli 250 kasvilajia.

Pitkälti luonnontilaisena säilyneellä niemellä esiintyy leimaa-antavasti merenrannoilla ja merenrantalehdoissa viihtyviä kasveja, mm. “taivaan avvaimeksikin” kutsuttua puna-ailakkia, tesmaa, sudenmarjaa ja lehtotähtimöä.

Harvinaisia alueella esiintyviä lajeja ovat mm. merinätkelmä, perämerensilmäruoho, vihnesara, käärmeenkieli, merisinappi sekä useat vitalajit, esimerkiksi otalehtivita ja tuppivita.

Uhanalaiset ja suojellut kasvilajit

  • Perämerenmaruna (Artemisia campestris ssp. bottnica), äärimmäisen uhanalainen, rauhoitettu
  • Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla), erittäin uhanalainen, rauhoitettu
  • Ruijanesikko (Primula nutans ssp. finmarchica var. jokelae), vaarantunut, rauhoitettu
  • Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum), silmälläpidettävä
  • Keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), rauhoitettu
Ruijanesikko Hanhikivellä

Hanhikiven Takarannalla ja Lipinlahden rannoilla kasvaa uhanalaista ruijanesikkoa, jota esiintyy EU:n alueella ainoastaan Suomessa. Kuva: Vuokko Moisala