Fiskar

Hanhikivivattnen är viktiga lekplatser för bl.a. havslekande sik, siklöja och strömming. Utanför udden finns potentiella lekområden också för den akut utrotningshotade Östersjö harren.