Industriområde?

Finsk-ryska Fennovoima Ab syftar till att bygga kärnkraftverk i Hanhikivi udde. Om projektet realiseras kommer udden ändras till industriområde.