Pesimälinnusto

Hanhikivessä ja sen välittömässä läheisyydessä pesii hyvin monipuolinen linnusto, johon kuuluu liki 20 uhanalaista lajia. Rantaniityt, luodot ja kosteikot tarjoavat pesintäpaikan lukemattomalle määrälle vesilintuja, kahlaajia ja lokkilintuja. Myös alueen metsissä elää arvokas linnusto, mm. monia pöllölajeja, päiväpetolintulajeja sekä harvinaisen tiheä pikkutikkakanta. Hanhikivenniemellä tai sen välittömässä läheisyydessä pesivät…

Erittäin uhanalaiset lajit

 • mustapyrstökuiri
 • suokukko
 • pikkutiira

Vaarantuneet lajit

 • heinätavi
 • jouhisorsa
 • karikukko
 • keltavästäräkki
 • kivitasku
 • lapinsirri
 • mehiläishaukka
 • mustakurkku-uikku
 • ristisorsa
 • selkälokki
 • sinisuohaukka
 • tukkasotka
 • vesipääsky

Lisäksi alueella pesii arkaluonteisuuden vuoksi salassa pidettävä uhanalainen petolintulaji.

EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista…

…pesii tai pitää reviiriä säännöllisesti 21 lintulajia ja tilapäisesti kuusi lajia, mm.

 • helmipöllö
 • huuhkaja
 • kaulushaikara
 • kurki
 • pikkulokki
 • ruskosuohaukka
 • sinisuohaukka
 • suopöllö
 • uivelo

Hanhikiven arvioidaan olevan nykytilassa todennäköisimpiä paikkoja Perämeren rannikolla, jossa erittäin uhanalainen valkoselkätikka voisi pesiä. Valkoselkätikkoja havaitaan alueella säännöllisesti.

Takarannalla on havaittu usein oleskelemassa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu etelänsuosirri. Niemen ympäristössä on runsaasti lajille soveliasta pesimäympäristöä ja laji myös pesi alueella vielä ennen 1980-lukua.

Tiesitkö?

Erittäin uhanalaisen pikkutiiran Suomen kannasta 7 % pesii Hanhikiven pohjois-puoleisella Kultalanlahdella.